Kan jeg få støtte til å skifte ut vedovn? Kan jeg velge hvilken ovn jeg vil?
— Jon, Bergen

Hei Jon,

Per idag dekkes ikke utskiftning av vedovn av Enovas støtteordninger. Flere kommuner gir støtte til skifte av gammel vedovn til en ny mer effektiv og rentbrennende ovn. Den enkelte kommune har ulik praksis når det gjelder prosedyre og krav. Bergen kommune har flere år hatt en vrakpant på 5000 kroner i støtte for utskifting av en gammel vedovn. Vrakpant i 2011 gjelder kun for oljefyr.

Sjekk din kommunes nettsider for til en hver tid siste oppdaterte informasjon. I Bergen er det per idag brann- og feievesenet som forvalter vrakpantsordningen på vegne av kommunen. Når det gjelder om du kan skifte til hvilken ovn du vil er et generelt krav at ovnen skal være rentbrennende, for blant annet å bidra til å bedre luftkvaliteten. Også her må du sjekke hvilke spesifikke krav din kommune har hvis det gjelder krav i forhold til støtteordninger. ENOVA har laget en kjøpsveileder for deg som skal kjøpe ny vedovn.

Jeg bor i leilighet, hva er det viktigste jeg kan gjøre for å spare strøm? Jeg kan ikke sette i gang store tiltak som skifting av vinduer etc på egenhånd fordi det går via borettslaget.
— Petter

Hei Petter,

For deg er det hovedsakelig aktuelt å se på hvordan du bruker strømmen. De største kildene for strømforbruk i en typisk leilighet i Norge går til oppvarming og varmtvann. Du skriver ikke om du dekker dette gjennom din egen strømregning eller om det er inkludert husleien. Du kunne spare mye ved å være påpasselig med å senke temperaturen når du ikke er tilstede, og om natta. Sjekk om du har panelovner, varmekabler og lys stående på unødig. Dette kan du gjøre manuelt eller installere koblingsur. Senker du temperaturen fra 21 til 20 grader reduserer du forbruket til oppvarming med ca. 5 %.

Når det gjelder varmt vann, så er det en del å spare her hvis man vil. Dusjing er noe som koster mye, i form av bruk av varmt vann. Du kan montere sparedusj hvis du ikke har dette (sjekk at røropplegget ditt tåler dette) for å vil redusere forbruket av varmtvann til dusjing. Videre kan du sjekke, hvilken temperatur varmtvannsberederen er innstilt på. Det er nok med en temperatur på 65 °C, men ikke lavere enn dette. Dersom vinduene er dårlige kan du sette på tetningslister som en mellomløsning - dårlige trekkfulle vinduer i kaldt vær er noe som kan være et problem i leiligheter.

Flere tips finner du i MyEnergys tiltaksliste.

Hvor kan jeg kjøpe energieffektive vinduer?
— Arne, Bergen

Hei Arne,

Du kan kjøpe energieffektive vinduer i flere byggvarebutikker, vindusleverandører eller gjennom håndverker/firma du velger for å gjøre jobben. Energieffektive vinduer er vinduer som har lav U-verdi. Jo lavere U-verdi vinduene har, jo mer energieffektive er de. Minimum bør vinduene ha U-verdi 1,0 W/m2K. Enova anbefaler gjerne å skifte til vinduer med enda lavere U-verdi. Nå kan man få tak i vinduer med U-verdi under 0,7 W/m2K, det er vinduer med tre lag glass fylt med kryptonngass imellom og isolert karm, som gir minimale varmetap.

De fleste vindusleverandører levere nå vinduer med lav U-verdi. Du kan se etter Enova anbefaler market – det er vinduer med U-verdi 1,0 eller lavere og tilfredstiller strenge krav til dokumentasjon og tilgjengelighet. Her finnes oversikt over noen forhandlere: enovaanbefaler.no Dersom du tenker å setter inn vinduene selv er det viktig å tenke på at isolasjon og overgangene mellom vinduer og lister er tette ellers vil mye varme kunne gå tapt gjennom sprekker.

Vi har et hus fra ca 1938 med sentral fyr som i dag går på olje (ombygget fra selvsirkulerende til moderne system med sirkulasjons pumpe og ny fyr ca 1994). Rørene er i hovedsak de orginale, kun noe av rørene i fyr rommet som er byttet. Vi vurderer å bygge om til veske-vann varmepumpe, er det i tilfelle nødvendig å bytte alle rør og radiatorer umiddelbart eller kan det gjøres på et senere tidspunkt? Er det noen produsenter av varmepumper som er spesielt å anbefale?
— Tormod, Oppland

Hei Tormod,

Det normale i væske/vann-varmepumpe sammenheng er å koble varmepumpen til vannbåren gulvvarme eller et radiatoranlegg. Det er ikke sikkert at man må bytte ut rør, men det er viktig at rørene er rene og uten slamansamlinger fordi urenheter kan føre til at anlegget stopper. Dette er ikke like merkbart dersom man har en gammel oljefyr, man vil der merke det hovedsakelig ved at de stadig må skru opp effekten for å oppnå samme temperaturen som tidligere. Med en varmepumpe kan problemet bli verre fordi det ofte finnes mye korrosjon og slam i gamle rør. Rør i vannbårne anlegg kan over tid gro igjen hvis man ikke gjør tiltak for å hindre at det skjer. Behovet må vurderes i hvert enkelt. Generelt mener Sintef Byggforsk at problemet i forbindelse med vekst ikke nødvendigvis er så stort i nye anlegg. Det hender at radiatorer fylles opp av så mye slam at man til slutt nesten ikke får noe sirkulasjon i det hele tatt, men i forhold til antall anlegg i Norge er dette problemet ganske lite. Er man imidlertid riktig uheldig kan man oppleve at hele systemet tettes.

Når det kommer til siste del av spørsmålet ditt ønsker vi ikke å anbefale spesifikke produsenter, da vi snart skal åpne tjenestene våre for både for tjenestetilbydere som utfører energieffektiviseringsoppdrag og tilbydere av energieffektiviseringsprodukter. Det vil dermed bli litt feil om vi anbefaler enkelte tilbydere over andre i denne sammenheng. Håper du har forståelse for dette og håper at de øvrige svarene er til hjelp!